ANADOLU'DA MÜSLÜMAN SÜRYANİ İLİŞKİLERİ ÇIKTI

Anadolu’da Müslüman-Süryani İlişkileri/ Şeyhmus Sarice
Anadolu’da Müslüman-Süryani İlişkileri / Şeyhmus Sarice
 Müslümanlar, XI. ve XII. Yüzyıllarda bilinmeyen tüm yönleriyle diğer Gayr-i Müslim toplumlara gösterdiği hoşgörü anlayışını Süryanilere de göstererek Hz. İsa’nın ölümünden sonra yaygınlaşan Hristiyanlığın Haçlı seferleri ile birlikte Haçlıların işgal ettiği ibadethaneleri geri alarak Süryanilere teslim etmiştir. Bu eser Süryanilerin tarihsel olarak geçmişleri, adları ve kökenlerinin nereden geldiği hakkındaki yaklaşımlarla birlikte, XI. ve XII. Yüzyıllarda Selçuklular döneminde Müslümanlar ile olan ilişkisini incelemektedir. 
Anadolu’da Müslüman-Süryani İlişkileri/ Şeyhmus Sarice
https://www.kitapyurdu.com/kitap/selcuklular-donemi-anadoluda-muslumansuryani-iliskileri/542481.html/publisher-id=9966

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.